هموطنان عزیز 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

لطفا چند لحظه وقت بگذراید

https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN2805

تو کتابهای درسی استرالیا اسم خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر دادن
لطفا لینک زیر رو مطالعه کنین اگه کسی میخواهد شرکت کنه برای پارلمان امضا جمع میکنن ایرانی های ساکن استرالیا

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: